Betrokkenheid 2018-12-06T13:55:42+00:00

Betrokkenheid

Betrokkenheid en welbevinden vormen dé kwaliteitscriteria van de procesgerichte benadering van het EGO. Wat betrokkenheid is, hoe je dit kan zien en meten wordt hieronder toegelicht.

Betrokkenheid is…

 • een bijzondere kwaliteit van menselijke activiteit,
 • die zich laat herkennen aan een geconcentreerd, aangehouden en tijdvergeten bezig zijn,
 • waarbij de persoon
  • zich openstelt, zich gemotiveerd voelt en geboeid is
  • een intense mentale activiteit aan de dag legt
  • een grote hoeveelheid energie vrijmaakt en een sterke voldoening ervaart,
 • omdat
  • de activiteit aansluit bij zijn exploratiedrang en interessepatroon
  • en zich aan de grens van zijn individuele mogelijkheden situeert,
 • waardoor fundamenteel leren plaatsvindt.

Betrokkenheid de best denkbare indicator voor het zich voltrekken van fundamenteel leren (deep-level-learning). De combinatie van een intense mentale activiteit, intrinsieke motivatie en het zich bewegen aan de grens van de eigen mogelijkheden realiseert de best denkbare voorwaarden voor duurzame ontwikkeling. Betrokkenheid is dus niet lichtzinnig te interpreteren als ‘fun’ of wat we door ‘animatie’ bereiken. Hoge niveaus van betrokkenheid gaan gepaard met een enorme inzet van mentale energie die onontbeerlijk is om competenties op een hoger niveau te tillen. Als toetssteen voor de kwaliteit van de aanpak, kan ook dit tellen.

Signalen van betrokkenheid zijn:

 • concentratie
 • persistentie
 • openheid en nauwgezetheid
 • intense mentale activiteit
 • motivatie, energie en voldoening
 • exploratiedrang

CEGO ontwikkelde de Leuvense Betrokkenheidsschaal (LBS) om de betrokkenheid van mensen te meten.

Hoe kan je betrokkenheid (en welbevinden) van lerenden zo mogelijk op een nog hoger  niveau brengen? Hierop geven de aanpakfactoren een antwoord. Ze geven aan waar de leeromgeving krachtig is, welke elementen nog aandacht verdienen, waar nog kansen liggen om de leeromgeving boeiender te maken. Lees hierover meer: