CEGO Onderzoek & Ontwikkeling

…maakt samen met CEGO Vorming en Consult deel uit van het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs en legt zich toe op de ontwikkeling van concepten, instrumenten en krachtige leeromgevingen, en op het onderzoek van hun effecten in een brede waaier van werkvelden: kinderopvang, basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs, ouderenzorg.

Onderwijs is aan zet, we staan voor een gigantische opdracht! De echte proef voor het slagen in die opdracht is het leven zelf.

Ferre Laevers

Het monitoren van kwaliteit door visieontwikkeling, systematische verzameling van data, reflectie en verbeterinitiatieven in het licht van optimalisering. Lees meer

Het fundament van de persoon: geestelijke gezondheid uitgedrukt in een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, in voeling zijn met eigen beleving, weerbaarheid. Lees meer

Het gebied in het curriculum waarin de persoon zijn greep op fysische fenomenen (in de dode én levende materie) ontwikkelt en technologische toepassingen leert bevatten. Lees meer

Een dispositie die de persoon toerust om de hoogst mogelijke levenskwaliteit te bereiken door het benutten van wat voorhanden is en grensverleggende initiatieven te nemen. Lees meer

Het vermogen om gewaarwordingen, gevoelens, ervaringen, door kunstzinnige media tot uitdrukking te brengen, in beeld, muziek, poëzie, dans, theater, film … Lees meer

Het EGO is actief in een brede waaier van (educatieve) contexten, gaande van het kleuter- tot het hoger onderwijs, over de kinderopvang en andere buitenschoolse contexten, tot de ouderenzorg.

Grip op competenties: ontwikkeling bij jonge kinderen zien en waarderen

Grip op competenties: Ontwikkeling bij jonge kinderen zien en waarderen

Prof. dr. Laevers beschrijft samen met co-auteur Wilma van Esch in een voor hen kenmerkende mix van theorie en praktische voorbeelden de tien domeinen waarbinnen mensen zich ontwikkelen: 1) van prestatiegericht naar competentiegericht; 2) elf kindportretten; 3) een observatiegids voor tien ontwikkelingsdomeinen.

Project ‘Warme Scholen’ in de startblokken

In het verlengde van de GavoorGeluk-leerstoel ‘Elk kind goed in zijn vel’ die Prof. Ferre Laevers ontving, werkt CEGO Onderzoek & Ontwikkeling samen met Flanders Synergy en Leefsleutels op initiatief van het Fonds GavoorGeluk aan een nieuw project Warme Scholen.

Bevorderen van Ondernemingszin en Ondernemerschap

Met de steun van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ontwikkelde CEGO Onderzoek & Ontwikkeling in het schooljaar 2017-2018 een toolbox voor leerkrachten die hen helpt bij het opzetten en evalueren van activiteiten rond ondernemingszin en ondernemerschap.

Meten en Monitoren van de kwaliteit in de Kinderopvang van baby’s en peuters

Met het MeMoQ-project brachten onderzoekers de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in beeld. Kinderbegeleiders reageren uiteenlopend: sommigen voelen zich gewaardeerd, velen miskend. Ook van de boodschap dat kinderopvang pedagogische coaching mist, word je niet meteen vrolijk.

We werken onder meer samen met …

[gs_logo]