Procesgerichte analyse (PaLe)

PaLe staat voor ‘Procesgericht Analyse van LEeromgevingen’, ook bekend als de ‘Kijkwijzer’. Het is een reflectie- en analyse-instrument  dat helpt om in kaart te brengen wat zich bij de lerenden afspeelt in hun interactie met de (leer)omgeving. Daarbij staat de methodiek van de ‘ervaringsreconstructie’ centraal. De PaLe draagt in hoge mate bij tot het scheppen van krachtige ‘leer’situaties. Het is toepasbaar in onderwijssituaties (lessen of activiteiten) maar evenzeer voor de analyse van theatervoorstellingen, educatieve begeleidingen in musea, filmvoorstellingen, interactieve spellen, instructiefilmpjes, PowerPoint-presentaties…

De PaLe bestaat uit twee formulieren die de basis vormen voor de twee fasen die in de procedure onderscheiden worden. In een eerste fase maakt men een chronologische registratie en analyse van ‘het moment’. Feitelijke gegevens rond de aanpak, reconstructie van ervaringen, een betrokkenheidscurve en ‘critical incidents’ m.b.t. welbevinden worden in kaart gebracht. In een tweede fase maakt men gebruik van alle impressies en reflecties die bij de verschillende episodes zijn vermeld om tot een synthese te komen. Dit geeft een dieptezicht op wat er heeft plaatsgevonden tijdens de geobserveerde periode én welke factoren daarbij van invloed zijn.