Leuvense Betrokkenheidsschaal (LBS)

De Leuvense Betrokkenheidsschaal, kortweg LBS, is een observatieschaal om de betrokkenheid van baby’s, peuters, kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen te meten.

Om de betrokkenheid in kaart te brengen wordt er gebruik gemaakt van de Leuvense Betrokkenheidsschaal (LBS). Aan de hand van een 5-puntenschaal wordt de betrokkenheid van kinderen of volwassenen – als de mate waarin zij mentaal actief zijn gedurende bepaalde activiteiten – gescoord. Een persoon wordt hierbij gedurende een korte periode (40 seconden tot 2 minuten) geobserveerd en krijgt op basis hiervan een score van 1 tot 5 op betrokkenheid. ‘1’ betekent ‘volledig afgehaakt en ongeïnteresseerd’, ‘5’ wil zeggen ‘volledig opgeslorpt en tijdvergeten bezig’. Ook tussenwaarden zijn scoorbaar (1+, 2+, 3+ en 4+).

Een score voor betrokkenheid is gebaseerd op de combinatie van lichaamstaal, gelaatsuitdrukkingen en ‘bezig zijn met de taak’. Hierbij wordt er rekening gehouden met een waaier van indicatoren (concentratie, energie, complexiteit en creativiteit, expressie en houding, persistentie, nauwkeurigheid, reactietijd, taalgebruik en voldoening) waarbij de observator zich in de geobserveerde verplaatst (vanuit een empathische houding).

De betrokkenheid geeft aan hoe een persoon het maakt en meer bepaald wat het zichtbare effect is van de aanpak. De score is een indicatie voor de mate waarin de leeromgeving de kwaliteiten heeft om mensen geboeid aan de slag te laten zijn. Een lage betrokkenheid wijst erop dat het huidige proces niet naar behoren loopt. Als het een hardnekkig patroon is kan het gaandeweg tot (emotionele) problemen leiden.

Meer info vind je hier.

Referentie

  • Laevers, F., Declercq, B., & Jackaman, S. (2011). Observing involvement in children from 6 to 12 years [DVD].