Team

Bart Declercq

Wetenschappelijk medewerker

Bart is pedagoog en werkt sinds 2002 als wetenschappelijk medewerker bij CEGO. Hij is actief in het domein van het jonge kind (0-5 jaar) zowel in Vlaanderen als internationaal. De voorbije vijftien jaar heeft hij bijgedragen aan systematische kwaliteitszorg in de kinderopvang via vorming, onderzoek, ondersteuning en ontwikkel-opdrachten. Hij is medeauteur van kwaliteitsinstrumenten zoals ZiKo, Ziko-Vo, MijnPortret, het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument en diverse trainings-DVD’s. Recentelijk maakte hij deel uit van de onderzoeksgroep die het MeMoQ-project uitvoerde.

Charlotte Van Cleynenbreugel

Wetenschappelijk medewerker

Charlotte is leerkracht lager onderwijs en Master in de Educatieve Studies. Sinds 2009 werkt zij als wetenschappelijk medewerker bij CEGO. Na projecten zoals het VTBpro onderzoek en Dorp-Op-School werkt ze in het basisonderwijs mee aan het project ‘Elk kind goed in zijn vel’ (gefinancierd door het fonds Ga voor Geluk). In de sector van de kinderopvang heeft Charlotte o.a. mee onderzoek verricht naar de pedagogische kwaliteit van de Vlaamse kinderopvang (MeMoQ) en werkt ze mee aan de ondersteuning van deze sector via ’t OpZet en het opzetten van lerende netwerken. Daarnaast ondersteunt ze Vlaamse en Nederlandse woonzorgcentra in het werken aan kwaliteit vanuit het welbevinden en de betrokkenheid van hun bewoners.

Evelien Buyse

Wetenschappelijk medewerker

Evelien Buyse studeerde in 2002 af als klinisch psychologe. Ze doctoreerde aan het Centrum voor Schoolpsychologie rond het thema kwaliteitsvolle leerkracht-kindrelaties in het kleuter- en basisonderwijs. Haar interesse was gewekt in het belang van relationele en educatieve ondersteuning bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Zo kwam Evelien in 2009 in het Centrum Ervaringsgericht onderwijs terecht als docent en onderzoeker, waarbij ze diverse onderzoeksprojecten inhoudelijk en methodologisch ondersteunde, gaande van settings in de kinderopvang, over onderwijs tot ouderenzorg.

Ferre Laevers

Grondlegger & Directeur CEGO O&O

Prof. dr Ferre Laevers is hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Als grondlegger en directeur van het Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) heeft hij het innovatieproject EGO in de voorbije 40 jaar doen uitgroeien tot een invloedrijke wetenschappelijk instelling in de educatieve sector – van de kinderopvang tot de ouderenzorg. Dankzij tientallen projecten bestrijkt het EGO een waaier van invalshoeken gaande van geavanceerde werkvormen, leerkrachtstijl, klasklimaat, de preventie van sociaal-emotionele problemen, de bevordering van ondernemingszin en technologie, competentie- en talentgericht onderwijs, verbondenheid als kern van morele opvoeding… tot integrale kwaliteitszorgsystemen.

Lees meer over Ferre Laevers

Griet De Bruyckere

Wetenschappelijk medewerker

Griet is pedagoge en werkt sinds 1999 als wetenschappelijk medewerker bij CEGO. Ze was er actief binnen projecten zorgverbreding en gelijke onderwijskansen. De thema’s preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden en socio-emotionele problemen kregen daarbij vooral haar aandacht. Met de vormings- en ontwikkelopdrachten binnen het project Kind & Gezin ontwikkelde ze heel wat expertise rond de beleving van het jonge kind. Ze werkte mee aan zowel ZiKo als ZiKo-Vo.

Ilse Aerden

Wetenschappelijk medewerker

Ilse is orthopedagoge en maakt sinds 1998 deel uit van het CEGO-team. Ze startte als wetenschappelijk medewerker in het project ‘Wetenschappelijke Ondersteuning Zorgverbreding’ en later ‘Gelijke Onderwijskansen’. De zorg om kinderen die het moeilijk hebben of minder kansen krijgen, vormt de rode draad van zowel haar vormings- als ontwikkelingswerk. Ze verdiepte zich in socio-emotionele problemen, werkte mee aan de ontwikkeling van het procesgericht kindvolgsysteem Looqin en, in opdracht van LOP Aarschot, de Talentenarchipel. Voor de stad Genk ondersteunt ze de ‘Brede Leer- en leefomgeving’.

Inge Laenen

Wetenschappelijk medewerker

Inge is kleuterleidster en werkt sinds 2011 bij Cego. Ze laat zich dagelijks verwonderen en inspireren door wat kinderen en volwassenen meemaken, hoe ze zich voelen en hoe gefascineerd ze bezig kunnen zijn met de wereld rondom hen. Bij Cego is ze actief als projectmedewerker bij coaching-en vormingstrajecten (in Vlaanderen, NL en UK). In Vlaanderen werkt ze mee aan de ondersteuning van de kinderopvangsector via ’t OpZet. Daarnaast is ze betrokken bij de ouderenzorg en ondersteunt ze Vlaamse woonzorgcentra in het werken aan kwaliteit vanuit het welbevinden en de betrokkenheid van hun bewoners.

Inneke Berghmans

Wetenschappelijk medewerker

Inneke is onderwijskundige van opleiding. Ze doctoreerde in 2012 op het thema Peer Assisted Learning (PAL), en is ook vandaag ook nog nauw betrokken bij het PAL-netwerk aan de KU Leuven. Sinds 2014 is ze actief bij CEGO. Zij doceerde tot 2016 de vakken Ervaringsgericht Onderwijs aan de Bachelor en Master studenten van Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven). Vandaag is ze betrokken in het Warme Scholen project waarbij ze leerkrachten traint en coacht in de implementatie van LooqinKVS en LooqinJOPSI Naast haar werkzaamheden bij CEGO, is ze ook actief als project manager bij EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning).

Ludo Heylen

Wetenschappelijk medewerker Directeur CEGO Vorming & Consult

Ludo Heylen is sinds 1999 bij het CEGO-team. Voordien was hij werkzaam in de lerarenopleiding en was er initiatiefnemer om de opleiding grondig te herdenken vanuit sterk activerende methodieken binnen een modulaire werking. Het is hier dat hij erg veel praktijkkennis en ervaringsdeskundigheid opdeed rond activerende werkvormen en competentiegericht evalueren. Hij is ook internationaal actief en heeft als consultant onderwijsprojecten ondersteund in Nicaragua, Suriname, Ecuador, Vietnam, Cuba, Zuid-Afrika en de Nederlandse Antillen. Hij schrijft en geeft lezingen over thema’s zoals ‘De school van de Toekomst’, ‘Competentie-ontwikkelend evalueren’, ‘De leerkracht maakt het verschil’, ‘Kansarmoede en onderwijs’. Sinds een aantal jaren is Ludo directeur van Cego Vorming & Consult en stuurt het vormingscentrum aan. Tegelijkertijd blijft hij betrokken als wetenschappelijke medewerker bij diverse projecten van KU Leuven.

Mieke Daems

Wetenschappelijk medewerker

Mieke is onderwijspedagoge binnen CEGO. Sinds 2002 werkt ze als wetenschappelijk medewerker binnen het domein van het jonge kind (0-5 jaar). In onderzoek, vorming, ondersteuning en de ontwikkeling van instrumenten gaat ze steeds op zoek naar mensen zelf en manieren om hen te bekrachtigen, aan te wakkeren en te prikkelen. Liefst werkt ze aan kwaliteitszorg, verbondenheid en innovatieprocessen op verschillende niveaus: het niveau van kinderen, voorzieningen, én beleid. Dat kan ze vormgeven via verschillende onderzoeks- en ondersteuningsprojecten in de kinderopvang in Vlaanderen en het buitenland én als mede-auteur van instrumenten als ZiKo, ZiKo-Vo, Mijn Portret, BIBO, MeMoQ-instrumenten.

Thaline Stas

Wetenschappelijk medewerker

Thaline is onderwijs-en arbeidspedagoge en werkt sinds 2013 als wetenschappelijk medewerker bij het CEGO. Ze behaalde haar aggregaat en streeft ernaar een bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Onderzoeksprojecten rond welbevinden, betrokkenheid en ‘goed in je vel’ o.a. het project ‘Elk kind goed in zijn vel’ en het ‘Warme scholen project’ en rond Wetenschap & Techniek zoals ‘Dorp-op-School’ en ‘Limburg STEM’t af’, vormen haar focus. De combinatie van onderzoek en het ondersteunen van leraren zorgen voor een mooie afwisseling tussen theorie en praktijk.