Ferre Laevers

Prof. Ferre Laevers is de grondlegger van het EGO en directeur van CEGO Onderzoek & Ontwikkeling. Hieronder ontdek je meer over zijn persoon en zijn werk.

Curriculum Vitae

(Prof. dr) Ferre Laevers is hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Als grondlegger en directeur van het Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) heeft hij het innovatieproject EGO in de voorbije 40 jaar doen uitgroeien tot een invloedrijke wetenschappelijk instelling in de educatieve sector – van de kinderopvang tot de ouderenzorg. Dankzij tientallen projecten bestrijkt het EGO een waaier van invalshoeken gaande van geavanceerde werkvormen, leerkrachtstijl, klasklimaat, de preventie van sociaal-emotionele problemen, de bevordering van ondernemingszin en technologie, competentie- en talentgericht onderwijs, verbondenheid als kern van morele opvoeding… tot integrale kwaliteitszorgsystemen.

In 1991 richtte Ferre Laevers samen met collega’s uit Worcester University (C. Pascal en T. Bertram) de European Early Childhood Education Research Association (EECERA) op, waarvan hij in 2005 voor een termijn van drie jaar het presidentschap waarnam. Onder zijn impuls en dankzij talrijke keynotes, conferenties en diverse internationale projecten is ‘Experiential Education’ (vooral in het domein van het jonge kind) in vele landen een begrip, van de UK tot Australië en Japan.

Clips

De echte proef is het leven zelf

Over Welbevinden & Betrokkenheid

Zeven betrokkenheidsverhogende factoren

Over Competenties & Prestaties

Over de kracht van Looqin PO

At Early Years Scotland Conference 2016

Interview over het welbevinden en de betrokkenheid van jonge kinderen.