Begeleiderstijl (ASOS)

De ‘Adult Style Observation Schedule’, kortweg ASOS, is een observatieschaal om de begeleider- of leerkrachtstijl in kaart te brengen, zowel in kinderopvang, onderwijs als ouderenzorg.

 De ASOS is een instrument om de interacties waarin de leraar/begeleider betrokken is te observeren en hieraan duiding te geven. De begeleider- of leerkrachtstijl wordt gemeten met behulp van drie dimensies: ‘Stimulerend tussenkomen’, ‘Gevoeligheid voor beleving’ en ‘Autonomie verlenen’. Iedere dimensie is onderverdeeld in rubrieken.

De dimensie ‘Stimuleren’ bevat tussenkomsten waarin de leraar/begeleider optreedt tijdens het begeleiden van de (mentale) activiteit, tijdens overgangsmomenten en informele situaties met als doel de betrokkenheid van de deelnemers te verhogen – een voorwaarde voor diepgaand leren. Bij ‘Gevoeligheid voor beleving’ gaat het over tussenkomsten die getuigen van aanvaarding en begrip voor de sociaal-emotionele basisbehoeften en gevoelens van de betrokken personen. De leerkracht/begeleideer verplaatst zich als het ware in hun gevoelens en hun beleving. ‘Autonomie verlenen, ten slotte, gaat over de manier waarop de leerkracht/begeleider inspeelt op initiatieven en het zelfbepalend gedrag van de betrokkenen. Men verleent autonomie wanneer er in tussenkomsten op een positieve manier wordt ingespeeld op de initiatieven van de deelnemers en hun inbreng hierdoor wordt mogelijk gemaakt.

Meer info vind je hier.

Referentie

  • Laevers, F. (2000). Adult Style Observation Schedule – Form C. KU Leuven: CEGO.