Deep-level-learning

Welbevinden en betrokkenheid vormen dé kwaliteitscriteria van de procesgerichte benadering van het EGO. En deep-level-learning ofwel fundamenteel leren is het effect dat we ermee willen bereiken.

De ervaringsgerichte benadering legt de lat hoog: deep-level-learning ofwel fundamenteel leren is het doel. Een fundamentele verandering in de ‘basisschemata’ die bepalen hoe iemand met de werkelijkheid omgaat, is hét criterium. Bij fundamenteel leren, in tegenstelling tot oppervlakkig leren, nemen mensen niet alleen nieuwe elementen in hun repertorium op, maar ze komen bovendien ook tot een andere manier van functioneren. Hun greep op de werkelijkheid is ruimer en fijner geworden. Fundamenteel leren verandert de persoon.