Algemene voorwaarden, privacy en cookie statement

CEGO Onderzoek & Ontwikkeling kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. De gegevens op deze pagina zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis. CEGO Onderzoek & Ontwikkeling is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Alle materialen die u kan raadplegen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Gelieve steeds aan bronvermelding te doen wanneer u materialen gebruikt die door CEGO Onderzoek & Ontwikkeling, haar medewerkers en haar partners werden ontwikkeld.

Deze website maakt gebruik van noodzakelijke cookies (taalkeuze, doorverwijzen naar de juiste URL) om de werking van de website te garanderen. Deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken. Door het gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van de cookies op onze website. Je kan op elk moment via browserinstelingen alle geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of toestel.

____________________________________________________________________________________________

CEGO Experiential Education can, where necessary, unilaterally adjust and update information. The information on this page has been prepared as carefully and completely as possible, based on the current state of knowledge. CEGO Research & Development is not responsible for pages from external organizations that are referred to.

All materials that you can consult on this website are protected by copyright. Please always quote the source when using materials developed by CEGO Experiential Education, its employees and partners.

This website uses necessary cookies (language selection, referral to the correct URL) to guarantee the functioning of the website. These cookies ensure that you can navigate through our websites and apps and use the functionalities. By using our website you agree to the use of cookies on our website. You can delete all installed cookies from your computer or device at any time via browser settings.