Teaching in the bed of Procrustes 2019-01-14T14:53:04+01:00

Teaching in the bed of Procrustes

Procrustes is een SBO-project gefinancierd door het IWT,  Agentschap voor Innovatie in Wetenschap en Technologie, en in samenwerking met CuDOS UGent en de vakgroep Educatiewetenschappen VUB (2012-2015). Het Procrustesproject doet onderzoek naar de genderkloof in het secundair onderwijs. Hierbij komen niet enkel de verschillen tussen jongens en meisjes op school (interseksuele variatie) aan bod, maar onderzoeken we ook welke jongens én welke meisjes een risico vertonen om ongekwalificeerd uit te stromen (intraseksuele variatie).

Genderkenmerken zoals perceptie van gendertypicaliteit, druk tot genderconformering, homonegativiteit, en een traditioneel denken over genderrollen bekijken we in samenhang met indicatoren van drop-out zoals zelfregulering, leerling-leerkrachtrelaties, anti-schoolattitudes, welbevinden en betrokkenheid en identiteitsstijl. Het project leverde een toolbox, het boek “Gender op school” en het coachingstraject “Versterk je leerkracht” op om scholen te ondersteunen in het voorkomen van onderpresteren.

Promotoren:

Ferre Laevers (KU Leuven), Nadine Engels en Koen Lombaerts (VUB), en Mieke Van Houtte (UGENT)

CEGO-medewerkers:

Sofie Lietaert & Thaline Stas

Website:

http://www.procrustes.be

Videoclip:

Sofie Lietaert over betrokkenheid en leerkrachtstijl: https://www.youtube.com/watch?v=OhpP4g0fzY4

Publicaties: