Brede leer- en leefomgeving voor talenten van kinderen 2019-01-10T12:11:00+01:00

Brede leer- en leefomgeving voor talenten van kinderen

In 2011 werkte CEGO, in opdracht van Flankerend Onderwijsbeleid stad Genk, een concept uit voor ‘een brede leer- en leefomgeving voor taal- en talentontwikkeling’ (BLLO). De zoektocht met verschillende Genkse scholen, stadsdiensten en partnerorganisaties mondde uit in een set van 14 indicatoren.

Het Schepencollege gaf toestemming om vanaf het schooljaar 2011-2012 met dit kader aan de slag te gaan, op maat van de diverse wijken en samen met de lokale (welzijns-)partners. Zo ontstonden in de daaropvolgende jaren diverse initiatieven: bijvoorbeeld in Sledderlo de Wereldkinderkeuken, in Waterschei ‘Kunst-in-de-kelder’, in Kolderbos ‘Pirato Talento’ en een muziektraject, in Winterslag ‘WTS-coaches’, in Termien ‘Boterhammen-op-het-plein’, in Genk-Centrum ‘Talenteninspecteurs en –weken’…

Doorheen deze acties komen netwerken tot stand waarbij partners mekaar gaan versterken om kinderen en hun ouders breder te laten kijken naar talenten. Het is immers door samen te werken dat we een antwoord willen bieden op de Genkse uitdagingen rond kansarmoede. Dit sluit aan bij de Genkse ambitie: ‘It takes a committed and connected city to raise a child’.  

De acties vertrekken vanuit een gemeenschappelijke visie en zetten volgende vier hefbomen centraal:

  • Hoge verwachtingen: geloven in de leerbaarheid van alle kinderen (en ouders) en maximaal aanspreken van hun mogelijkheden
  • Talentenontwikkeling via zelfsturing: kinderen als mede-eigenaar van hun groeiproces
  • Uitbouwen van een krachtig aanbod, met ruimte voor initiatief van kinderen
  • Professionalisering en samenwerking: goede samenwerking vraagt om sterke partners die gericht zijn op groei en complementariteit

Hiertoe ontwikkelde CEGO verschillende instrumenten en handvaten die in de werkingen kunnen meegenomen worden. De inhoudelijke ondersteuning loopt nu nog door in de vorm Talentsalons: dit is een luchtig avondprogramma op een bijzondere locatie (bijv. in een sociaal appartement, bij een etnische zelforganisatie, in C-mine) waarbij steeds een aspect van talentontwikkeling verdiept en sector-overstijgend uitgewisseld wordt. (bijv. ‘een faalfestival’ of ‘talent onder de radar’). Daarnaast blijven we ook betrokken om de visie mee te nemen bij de hertekening van de Buitenschoolse Kinderopvang.

Noot: Stad Genk heeft op heel diverse manieren de kracht van talentontwikkeling ontdekt en bewust hierop ingezet (zie ook ‘talentencoaches’ https://www.genk.be/talentcoaches).

In het bestuursakkoord 2019-2024 is opgenomen dat talentontwikkeling niet enkel een belangrijk beleidsthema wordt, maar ook alle initiatieven strategisch op één afdeling wordt gebundeld met één bevoegde mandataris.

CEGO-medewerkers:

Ilse Aerden & Ludo Heylen