Dorp Op School: Techniek en ondernemen in de 21ste eeuw

 ‘Dorp Op School’,  een ronkende titel voor een project waarin kinderen worden uitgedaagd om een dorp of een ‘site’ in miniatuur te bouwen. In deze maquette worden zoveel mogelijk technische toepassingen geïntegreerd, die zowel in structuur als in werking de realiteit zo veel mogelijk benaderen. De slagzin van het project is: “Alles moet van de kinderen komen!”, van begin tot einde zijn de kinderen aan zet. Ze krijgen bij de start wel enkele bakens opgelegd. Zo moet hun constructie op een standaardplaat komen van 1,25m op 2,50m. Hoe ze de beschikbare ruimte gebruiken en invullen is geheel door de kinderen te bepalen. Tegelijk mag het project niet meer dan €150 kosten, waardoor zorgvuldige keuzes moeten gemaakt worden (economisch aspect) en ook maximaal met gerecycleerd materiaal moet gewerkt worden (ecologisch aspect). Het is een project dat toelaat technische en ondernemerscapaciteiten op een geïntegreerde wijze te ontwikkelen. Daarnaast dient dit project als ‘kapstok’ waaraan vele andere lessen, zoals taal en rekenen, worden aan opgehangen.

Schooljaar 2009-2010 schreven 32 scholen zich in, schooljaar 2010-2011 namen 45 enthousiaste scholen deel. Het project bracht heel wat teweeg, zowel in de school, bij de kinderen als bij de ouders en zelfs in de schoolomgeving. Enthousiaste kinderen wisten werkelijk iedereen te prikkelen om hun steentje bij te dragen aan hun dorp. Leerkrachten ervaarden dat stillere kinderen openbloeiden en dat kinderen die tijdens de klassieke lessen uit de boot vielen nu de leiding namen.

Promotoren:

Ferre Laevers (KULeuven) & Jo Decuyper (RvO-Society)

CEGO-medewerkers:

Karel Mangelschots & Charlotte Van Cleynenbreugel

Publicaties: