Elk kind goed in zijn vel

‘Elk kind goed in zijn vel’ is een onderzoek in samenwerking met het fond GavoorGeluk en loopt van april 2015 tot december 2017. Meer specifiek gaat het over een implementatie en effectonderzoek van een interventiepakket voor de preventie van emotionele problemen en zelfdoding. Het project is ten volle gericht op het fundament van de ontwikkeling van de persoon, met een uniek design dat zijn kracht ontleent aan de combinatie van de volgende werkzame bestanddelen: één doelstelling in het vizier (een gave emotionele ontwikkeling waarborgen en waar deze bedreigd wordt, in een gezamenlijke actie veilig stellen), een tocht die samen wordt ondernomen (kinderen, leerkrachten, ouders), continue monitoring van het proces vanuit een digitaal volgsysteem (LOOQIN),

inzet van beproefde educatieve pakketten (o.a. Doos vol Gevoelens, Emoscoop, TalentenArchipel), vorming én coaching op de werkvloer, opvolging en gerichte interventies van kinderen over een periode van twee jaar (longitudinaal perspectief), flankerend onderzoek met observaties door externen, effectmeting volgens een pre- en posttest design, verzameling van authentieke verhalen en know-how bestemd voor een effectieve brede implementatie.

Projectleiding:

Ferre Laevers

CEGO-medewerkers:

Charlotte Van Cleynenbreugel, Thaline Stas, Ivan Van Gucht, Els Menu, Erik Bakkers, Kristien Silkens, Ludo Heylen, Julia Moons

Samenvattend rapport:

‘Elk kind goed in zijn vel’ Implementatie en effectonderzoek van een interventiepakket voor de preventie van emotionele problemen en zelfdoding (2015-2017).