Finalisering en disseminatie van de W&T-SchoolSonde

Een zelfscreening-instrument voor het peilen naar het aandeel en de kwaliteit van het domein Wetenschap & Technologie in de praktijk van basisscholen.

Basisscholen vertonen grote verschillen in de mate waarin ze aan Wetenschap en Technologie (W&T) bij de implementatie van het curriculum een plaats geven en in de wijze waarop ze dit domein didactisch aanpakken. Vanuit de Leuvense bijdrage tot het project TalentenKracht is know-how beschikbaar voor de constructie van een zelfscreening-instrument (de W&T-SCHOOLSONDE) dat scholen helpt om vanuit 12 indicatoren een zicht te verwerven op het W&T gehalte van hun praktijk. Schoolteams worden begeleid om zich de noodzakelijke kerninzichten en observatievaardigheden eigen te maken en in een iteratief proces gaandeweg met het instrument de sterktes en zwaktes in hun W&T-praktijk in kaart te brengen om daar vervolgens verbeteracties op te enten.

De 12 indicatoren dekken 6 gebieden: (a) Het proces en de aanpak, (b) het leerkrachtprofiel, (c) het leerlingprofiel, (d) het team, (e) de ouders en (f) de gemeenschap. Zo komen diverse kenmerken van de praktijk rond W&T in het vizier, zoals de rijkdom van het aanbod, de betrokkenheid van leerlingen, de kwaliteit van de aanpak in de klas, de attitudes en competenties van leerkrachten, de attitudes en competenties (incl. talenten) van leerlingen, de doelgerichtheid en doelmatigheidsbeleving van het team m.b.t. W&T, de betrokkenheid van ouders bij W&T-activiteiten, maar ook de impact op de thuiscontext en de interactie met actoren buiten de school.

Promotor:

Ferre Laevers

CEGO-medewerkers:

Veerle De Winter & Miranda Thys