Onthaalouders Sterker Maken (ONS) 2019-01-14T14:05:04+01:00

Onthaalouders Sterker Maken (ONS)

Dit project focust op de onthaalouders in Vlaanderen en wordt gefinancierd door ESF (Europees Sociaal Fonds), met VBJK als promotor en CEGO O&O als projectontwikkelaar (2011-2013).
Het project wil ertoe bijdragen dat onthaalouders:

  • een weloverwogen keuze voor de job maken;
  • beschikken over de nodige competenties en draagkracht om aan de jobvereisten te voldoen;
  • beschikken over een professioneel netwerk waarop ze kunnen terugvallen.

Gerealiseerde output:

  1. Opzet, organisatie en implementatie van kennismakingstraject ‘Gezinsopvang voor kandidaat-onthaalouders’. Dit traject wordt gegeven door CVO’s en wil kandidaat starters een goed inzicht gegeven in de verwachtingen en nodige competenties vóór ze van start gaan.
  2. Werkmap ‘Draagkracht’. Dit is een coachingmap die talenten, draagkracht en groeikansen van onthaalouders in kaart brengt.
  3. Toolbox voor de pedagogische begeleiding van werkende onthaalouders, met name een inspiratietool voor het opzetten en faciliteren van collegiaal leren. Op die manier sluit de pedagogische begeleiding beter aan op de competenties, talenten en draagkracht van elke onthaalouder en wordt collegiaal leren gestimuleerd.

CEGO-medewerkers:

Mieke Daems & Bart Declercq

Website:

www.gezinsopvanginfo.be

Producten:

Declercq, B., Daems, M., Peleman, B., & Van der Mespel, S. (2013). Toolbox netwerken van onthaalouders: leidraad lerende netwerken. Leuven: CEGO.

Declercq, B., Daems, M., Peleman, B., & Van der Mespel, S. (2013). Toolbox netwerken van onthaalouders: leidraad meter-peterschap. Leuven: CEGO.

Onthaalouders Sterker Maken & VoorZet (2013). Methodieken: een verzameling creatieve werkvormen. Leuven: CEGO.

Van der Mespel, S., Peleman, B., Daems, M., Declercq,B. (2013). Bouwen aan je eigen draagkracht. Werkmap voor onthaalouders. Gent.

Publicaties: