Optimalisering Lerarenopleiding

Ontwikkeling en implementatie van een procesgerichte strategie m.b.v. een digitale tool voor studentbevraging [LOOQINho.

Het volgsysteem PSAI (het Procesgericht Self-Assessment Instrument voor studenten), aanvankelijk ontwikkeld in het kader van een Socrates project waarbij hogescholen (lerarenopleidingen) uit vijf Europese landen betrokken waren, vormt een waardevol instrument om studenten een stem te geven in de assessment en de reflectie op kwaliteit en deze ook te laten uitmonden in zinvolle verbeteracties.

Digitalisering van de PSAI heeft tot doel om:

(1) het instrument (instructies, structuur en items) te actualiseren en zo de content te leveren voor de digitalisering;
(2) de pilootversie van het instrument op de proef te stellen en vervolgens te finaliseren;
(3) bewijskracht te bouwen omtrent de waarde van het instrument (practice based evidence en evidence based practice);
(4) inzichten op te doen omtrent de randvoorwaarden en processen die bij de implementatie van het instrument beslissend zijn en deze in een omvattende strategie met scenario’s, vormings- en coachingsmodules te outillereren.

In dit project werd samen met een hogeschool een ontwikkeltraject opgezet in de vorm van een actieonderzoek. In confrontatie met de praktijk doorloopt de participerende instelling een proces waarin de onderwijspraktijk wordt geoptimaliseerd en op organisatorisch niveau duurzame veranderingen optreden. Tegelijk wordt een hoogwaardig product (en bijbehorende knowhow en tools) gerealiseerd.

Promotor:

Ferre Laevers

CEGO-medewerker:

Dorien Wassink