Procesgericht werken aan kwaliteit in de kinderopvang (Korein) 2019-05-07T09:52:20+02:00

Procesgericht werken aan kwaliteit in de kinderopvang (Korein)

Ontwikkeling van hulpmiddelen, strategieën en bewijs voor een effectieve inzet in de Nederlandse context.

Dit project loopt van mei 2015 tot december 2017. Het maakt deel uit van een ruimere samenwerking tussen CEGO Onderzoek & Ontwikkeling, Korein Groep en Onderwijs Maak Je Samen als verspreidingspunt van de CEGO-expertise omtrent Kinderopvang in Nederland. Het digitale instrument LooqinKO vormt de spil van het project. Het zal gebouwd worden op het bestaande LooqinPO, in combinatie met ZiKo-Vo/MijnPortret. Het hoofddoel is de verspreiding en verankering van een procesgerichte aanpak in de Nederlandse kinderopvangsector.

Dit gebeurt via drie parallel-trajecten:

  • Een trainingstraject voor vormers, coaches en observatoren
  • Een interventietraject. Dit ondersteunt de opgezette initiatieven (rond de aanpak, het proces, het team en de ouders)bin nauwe samenwerking met kinderopvangteams
  • Een flankerend onderzoek. Dit gaat de impact van de interventies na in 60 groepen.

Promotor:

Ferre Laevers

CEGO-medewerkers:

Bart Declercq & Inge Laenen

Bronnen:

Procesgericht werken aan kwaliteit in de kinderopvang heeft positief effect