Evaluatie-onderzoek Antwerpse basisscholen 2019-01-14T13:57:02+01:00

Evaluatie-onderzoek Antwerpse basisscholen

Het SIF onderzoek was een evaluatieonderzoek in 16 Antwerpse scholen die betrokken waren in het project ‘Pilootscholen Antwerpen’. Het onderzoek vond plaats tussen januari –  december 2002 en werd uitgevoerd in opdracht van Onderwijs Ondersteunende Projecten Antwerpen (OOPA vzw) met dhr. Paul Wilms en mevr. Emmy Proost als vertegenwoordigers. De evaluatieopdracht werd opgevat als een analyse van de actuele toestand in de 16 projectscholen waarbij een reconstructie werd beoogd van het afgelegde traject met het oog op het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst. Deze acties hebben betrekking op diverse lagen van de actie. In de analyse werd een brede waaier van aspecten betrokken:

naast het niveau van het projectbeleid en de begeleiding wordt voor het schoolniveau gefocust op het teamfunctioneren, de pedagogisch-didactische aanpak en de relaties met derden. Om aan deze doelstelling te beantwoorden kozen we voor een ‘procesgerichte benadering’, waar de kern bepaald werd door de wijze waarop leerlingen en leerkrachten de school beleven. Deze twee sporen, de klas en het team, evenals de contacten met derden zijn de ingang geweest voor de analyse van de verschillende scholen. Deze gegevens werden verzameld via vragenlijsten en observatie in de 16 scholen.

Promotor:

Ferre Laevers

CEGO-medewerker:

Bart Declercq

Publicatie:

Laevers, F., & Declercq, B. (2003). Project Pilootscholen Antwerpen: horizontale analyse. Eindrapport. Leuven: CEGO.