STEP | Ondernemingszin bevorderen in het onderwijs

Het STEP-project is een Europees project dat deel uitmaakt van het EQUAL-initiatief van het Europees Sociaal Fonds. Samen met UNIZO, VDAB, VIZO, Vlhora, Hogeschool Gent en transnationale partners trachten we volgend hoofddoel te realiseren: ondernemingszin in onderwijs en opleiding bevorderen. Het STEP-project komt voort uit de vaststelling dat het aantal startende ondernemers in Vlaanderen, en meer algemeen in België, laag is in vergelijking met het aantal starters in onze buurlanden. Eén van de oorzaken is een algemene lage ondernemende basishouding, een lage ondernemersgeest. Vooral het onderwijs wordt hierbij met de vinger gewezen.

Het STEP-project is er op gericht in het onderwijs en andere opleidingsfaciliteiten die condities te scheppen die ondernemingszin aanwakkeren. Hiervoor worden 4 fasen doorlopen nl.:

  1. Operationalisering van het concept ondernemingszin.
  2. Ontwikkeling en uittesten van instrumenten en methodieken voor screening en monitoring van ondernemerscompetenties.
  3. Ontwikkeling en uittesten van methodieken voor opleiding en begeleiding om ondernemingszin te stimuleren bij finaal (kinderen, studenten, volwassenen) en intermediair (leerkrachten, docenten, opleiders, …) doelpubliek.
  4. Verspreiding van de resultaten.