Warme scholen

In het verlengde van de GavoorGeluk-leerstoel ‘Elk kind goed in zijn vel’ die Ferre Laevers ontving, werkt CEGO samen met Flanders Synergy en Tenz op initiatief van het Fonds GavoorGeluk aan het project Warme Scholen, startend vanaf september 2017 t.e.m. augustus 2020. Met het project Warme Scholen wil het Fonds scholen ondersteunen bij het creëren van de nodige condities om leerlingen goed in hun vel te laten voelen, en dit op een veilige en warme plek, zodat ze veerkrachtiger worden voor de toekomst. In de vijf Warme Steden (Brugge, Gent, Leuven, Turnhout en Genk) zullen in totaal tien lerende netwerken worden opgezet waarbinnen telkens 4-5 scholen (basis en secundair) worden begeleid naar een warme school.

In een warme school voelen leerlingen zich thuis in ‘nesten’, waarbinnen leraren en andere schoolmedewerkers samenwerken in autonome en vaste teams over de leerjaren en vakken heen. De warme school streeft de kompaswaarde ‘ieder goed in zijn vel’ na, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor alle partners in de leer- en leefomgeving (leerkrachten, ouders en partners).

Drie pijlers zijn hierin belangrijk:

  • welbevinden: de mate waarin de interacties tussen kinderen en hun omgeving aan hun basisbehoeften voldoet;
  • betrokkenheid: de mate waarin de leeromgeving de kwaliteiten heeft om leerlingen geboeid aan de slag te laten zijn;
  • gezond emotioneel functioneren: de mate waarin iemand zelfvertrouwen uitstraalt, open staat voor wat de omgeving te bieden heeft, zich niet snel bedreigd voelt door een situatie of anderen, met volle teugen kan genieten, in voeling is met zijn of haar emoties en deze kan uiten, pijnlijke ervaringen snel te boven komt en weerbaar is.

Fonds GavoorGeluk:

Jan Toye & Marc Vande Gucht

Promotoren:

Tom Van Acker (Flanders Synergy), Ferre Laevers (CEGO) en Gie Deboutte (Tenz)

CEGO-medewerkers:

Inneke Berghmans, Thaline Stas, Nele Van Oosten