Procesgericht werken aan kwaliteit in de kinderopvang (Zuid-Limburg) 2020-01-13T10:04:35+01:00

Procesgericht werken aan kwaliteit in de kinderopvang (Zuid-Limburg)

Implementatie van de procesgerichte strategie en flankerend onderzoek.

Dit project loopt van januari 2019 tot september 2019.
Drie kinderopvang-organisaties in Nederland – MIK Kinderopvang, Stichting Spelenderwijs en Stichting KinderOpvang Parkstad – engageren zich om in 8 locaties (in de gemeenten Meerssen, Simpelveld, Susteren, Valkenburg, Beek, Landgraaf en Kerkrade) hun praktijk te verrijken door zich te bekwamen in de procesgerichte benadering.
Het eerste halfjaar is een pilootfase en ligt de nadruk op een nulmeting en de deskundigheidsbevordering.

Dit gebeurt via drie parallel-trajecten:
• Een trainingstraject voor pedagogisch medewerkers en begeleiders.
• Een interventietraject. Dit ondersteunt de opgezette initiatieven (rond de aanpak, het proces) in nauwe samenwerking met kinderopvangteams.
• Een flankerend onderzoek. Dit gaat de pedagogische kwaliteit na in 24 groepen, een start (of nul-)meting en zal het mogelijk maken om in de volgende jaren de effecten van opgezette interventies (training, coaching, implementatie van scanning en het Procesgericht Volgsysteem) na te gaan via post (of één-)meting.

Promotor:

Ferre Laevers

CEGO-medewerkers:

Charlotte Van Cleynenbreugel, Inge Laenen en Bart Declercq

Publicaties:

Zorgcentrum