ZiKo Zelfevaluatie-instrument voor de kinderopvang 2019-07-01T08:39:46+02:00

Zelfevaluatie-instrument voor de kinderopvang (Ziko)

Sinds 2003 werden meerdere studies opgezet in samenwerking met Kind & Gezin om de kwaliteit van de kinderopvang in kaart te brengen. Op basis van een grootschalig opgezette studie in Vlaanderen werd gepoogd een beeld te schetsen van de kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang. Meer bepaald werden volgende vragen gesteld:

(1) Hoe maken kinderen het in de Vlaamse opvang, wat betreft hun betrokkenheid en welbevinden?

(2) Maken kinderen het beter als de context die door de kindbegeleid(st)ers wordt geschapen (hun aanpak) als kwalitatiever wordt beoordeeld, dit in termen van a) een meer ervaringsgerichte begeleidersstijl, b) een beter, meer divers, uitdagend en aantrekkelijke aanbod, c) meer ruimte voor kindinitiatief, d) een vlottere en duidelijkere organisatie, en e) een positiever groepsklimaat? M.a.w. zowel de belevingsaspecten (betrokkenheid en welbevinden) bij de kinderen als de aanpakindicatoren (begeleidersstijl, aanbod, initiatief, organisatie en groepsklimaat) werden geobserveerd.

Het meest recente project in 2009 omvatte 748 opvangvoorzieningen, met in totaal 1386 leefgroepen en 11 014 geobserveerde kinderen. De resultaten van dit project, alsook voorgaande edities, kan u nalezen in des desbetreffende onderzoeksrapporten.

Overzicht 3 onderzoeksprojecten

 1. Kleinschalig pilootonderzoek (2003).
 2. ZiKo I (2007) (ontwikkeling + implementatie van een zelf-evaluatie-instrument)
 3. ZiKo II (2009) (verdere implementatie instrument en onderzoek, en ontwikkeling van Ziko-Vo)

Promotor:

Ferre Laevers

CEGO-medewerkers:

Evelien Buyse, Mieke Daems, Griet De Bruyckere, Bart Declercq, Kristien Silkens & Gerlinde Snoeck

Producten:

Publicaties:

 • Buyse, E., & Laevers, F. (s.d). Hoe maken kinderen het in de Vlaamse opvang? Een grootschalige studie i.o.v. Kind & Gezin (Niet-gepubliceerd rapport). Leuven: Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs, KU Leuven.
 • Daems, M., & De Bruyckere, G. (2010). ‘ZiKo-Vo’ leert je anders naar kinderen kijken. Een beeld van een kind. Kiddo, 5, 20-22.
 • Declercq, B. (2006-2007). Verscheidenheid troef binnen kinderdagverblijven. Een beschrijving van vier profielen. Kleuters & ik, 23(3), 28-31.
 • De Greef, M., & Declercq, B. (2006-2007). ZiKo is de max! Kijken door de ogen van een kind. Kleuters & ik, 23(3), 26-27
 • Laevers, F., et. al. (2008). Ziko-Vo: een kindvolgsysteem voor baby’s en peuters. Leuven: CEGO Publishers.
 • Laevers, F., Buyse, E., De Bruyckere G., Daems, M., Declercq, B., Silkens, K., & Snoeck, G. (2009). Werken aan kwaliteit vanuit het kinderperspectief: welbevinden en betrokkenheid als richtsnoeren. ZiKo II. Eindverslag (Niet-gepubliceerd rapport). Leuven: Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs, KU Leuven.
 • Laevers, F., Daems, F., De Bruyckere, G., Declercq, B., Silkens, K., & Snoeck, G. (2011). Een beeld van een kind. Anders kijken naar kinderen met ‘ZiKo-Vo’ en ‘MijnPortret’. Kleuters & ik, 27(1), 19-23.
 • Laevers, F., Daems, F., De Bruyckere, G., Moons, J., Silkens, K. Snoeck, G., & Declercq, B. (2006-2007). De kwaliteit van kinderopvang in Vlaanderen. De eerste conclusies van een grootschalig onderzoek met het ZiKo-instrument. Kleuters & ik, 23(3), 22-25.
 • Laevers, F., Moons, J., De Bruyckere G., Daems, M., Declercq, B., Silkens, K., & Snoeck, G. (2007). Werken aan kwaliteit vanuit het kinderperspectief: welbevinden en betrokkenheid als richtsnoeren. ZiKo I. Eindverslag. (Niet-gepubliceerd rapport). Leuven: Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs, KU Leuven.
 • Laevers, F., Silkens, K., & De Bruyckere, G., Aerden, I., & Moons, J. (2003). Belevingsonderzoek bij het jonge kind in opvangsituaties buiten huis. (Niet-gepubliceerd rapport). Leuven: Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs, KU Leuven.
 • Silkens, K. (2004-2005). Kijken naar welbevinden en betrokkenheid in de kinderopvang. Kleuters & ik, 21(1), 6-9.
 • Gemeenschapsonderwijs (s.d). Een beeld van een kind. Van Vipbaby tot inventieve peuter, 17-22.