MeMoQ | Meten en Monitoren van de kwaliteit (Q) in de Kinderopvang van baby’s en peuters 2019-03-18T09:53:01+01:00

MeMoQ | Meten en Monitoren van de kwaliteit in de Kinderopvang van baby’s en peuters

MeMoQ staat voor ‘meten en monitoren van de kwaliteit in de kinderopvang van baby’s en peuters. Het is een onderzoek in opdracht van Kind en Gezin en in samenwerking met de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent. Het project startte in november 2013 en liep tot eind 2016. Het doel van MemoQ is het ontwikkelen van instrumenten voor het meten, het monitoren en het bevorderen van de pedagogische kwaliteit in de voorschoolse kinderopvangvoorzieningen (0 tot 3 jaar).

“Kinderbegeleiders reageren uiteenlopend: sommigen voelen zich gewaardeerd, velen miskend. Ook van de boodschap dat kinderopvang pedagogische coaching mist, word je niet meteen vrolijk. En recent was er het schrijnend incident in een Antwerps kinderdagverblijf. Tijd voor een stevige opsteker: kinderbegeleiders mogen fier zijn over hun werk.”

Dit is de inleiding van het opiniestuk van collega’s Bart Declercq en Mieke Daems. Hier kan je het vervolg lezen.

Concreet gaat het over de volgende acties:

  • het ontwerpen van een pedagogisch raamwerk voor baby’s en peuters (voorschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar)
  • het ontwerpen van een wetenschappelijk instrumentarium voor het meten van de pedagogische kwaliteit van de voorschoolse kinderopvang, bruikbaar zowel in gezins- als groepsopvang.
  • het uitvoeren van een nulmeting bij een wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde steekproef (400 units, 200 in gezinsopvang en 200 in groepsopvang)
  • het ontwerpen van een afgeleid instrument voor de kwaliteitsmonitoring, bruikbaar voor de inspectie
  • het ontwerpen van een afgeleid zelf-evaluatie instrument, bruikbaar voor de (pedagogische begeleiding en ondersteuning van) voorzieningen
  • het ontwerpen van een vragenlijst voor ouders om hen een stem te geven in de beoordeling en bevordering van de kwaliteit van de voorziening.

Promotoren

Ferre Laevers (KU Leuven) en Michel Vandenbroeck (UGent)

CEGO-medewerkers

Mieke Daems, Bart Declercq, Charlotte Van Cleynenbreugel & Hanne Van Mierlo

Meer informatie

Download het MeMoQ zelfevaluatie-instrument

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang

Lees hier het transcript.

Lees hier het transcript.

Lees hier het transcript.

Lees hier het transcript.

Lees hier het transcript.

Lees hier het transcript.

Oefenen met het zelfevaluatie-instrument

Lees hier het transcript.

Lees hier het transcript.

Lees hier het transcript.

Lees hier het transcript.

Lees hier het transcript.

Lees hier het transcript.